Polityka Prywatności

Niniejszy dokument opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystaniem plików cookies i innych technologii w ramach Serwisu.

§ 1
Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 2. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 3. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 4. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 5. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

§ 2
Przekazywanie danych osobowych

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą wszelkich formularzy dostępnych w Serwisie.
 2. Przekazanie danych osobowych Użytkownika Administratorowi jest dobrowolne.
 3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na newsletter są:
  • przetwarzane w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera;
  • przekazywane do Stanów Zjednoczonych poprzez zapisanie ich w bazie zlokalizowanej na serwerze znajdującym się w Stanach Zjednoczonych. Wynika to z faktu, że Administrator korzysta z systemu mailingowego MailChimp, którego dostawcą jest podmiot amerykański (Rocket Science Group – 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308). Podmiot ten gwarantuje poufność danych zapisywanych w jego bazach.
 4. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza kontaktowego są:
  • przetwarzane w celu wymiany korespondencji między Administratorem, a Użytkownikiem;
 5. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza dodawania komentarza są:
  • przetwarzane w celu wyświetlenia dodanego przez Użytkownika komentarza

§ 3
Pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe przechowywane na urządzeniu Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator korzysta z plików cookies Użytkownika w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu.
 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie z Serwisu przez Użytkownika może być utrudnione.
 4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

§ 4
Inne technologie

Administrator informuje Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Serwisu:

 • piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,
 • kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Serwisu,
 • pakiet Google Docs – w celu analizowania statystyk Serwisu.

§ 5
Logi serwera

 1. Korzystanie z Serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest Serwis.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Serwisu i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

§ 6
Słowniczek

Na potrzebny niniejszej polityki prywatności przyjmuje się następujące znaczenia poniższych definicji:

 1. Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem dodatkowakasa.com
 2. Administrator – firma Norbert Niemczyk o numerze NIP 5732920346, prowadząca działalność gospodarczą w 42-233 Kuźnica Kiedrzyńska przy ul. Witosa 144,
 3. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta z Serwisu.
Scroll to Top